BILETE ONLINE

Termeni și condiții de utilizare a site-ului

-În cazul anulării sau reprogramării unui eveniment, contravaloarea biletelelor achiziţionate prin mijloacele puse la dispoziţie de teatruldevestresita-cs.ro, poate fi returnată după cum urmează :
Exclusiv la casieria instituţiei de unde au fost achiziţionate, în cazul biletelor fizice.
Deţinătorii de bilete electronice vor primi suma plătită deja pe bilete, prin aceeaşi metodă utilizată pentru plata iniţială.
După returnare, biletele respective sunt invalidate automat. Teatrul de Vest Resita işi menţine dreptul de a opera modificări minore de program şi distribuţie.
-În cazul anulării, amânării sau modificărilor majore de program sau distribuţie, teatruldevestresita-cs.ro işi rezervă dreptul de a informa cumparatorii de bilete în legatură cu aceste modificări. Aceasta informare se poate realiza electronic, prin e-mail sau telefonic, dacă informaţiile furnizate de cumpărători au fost corecte.

Revânzarea biletelor
Cumpărătorului nu îi este permis să vândă sau să înstrăineze biletul cumparat de la teatruldevestresita-cs.ro catre o terţă parte în scopul obţinerii de avantaje materiale sau în scop promoţional. Teatrul De Vest Resita poate refuza participarea deţinătorilor unor astfel de bilete la eveniment sau poate evacua deţinătorii unor asemenea bilete din locatia evenimentului.

Recomandări:
Pentru evitarea aglomeraţiei la casă în seara spectacolului sau a riscului epuizării biletelor, recomandăm achiziţionarea acestora din timp.
După ora de începere a spectacolului, accesul în sală va fi STRICT INTERZIS. Biletele neutilizate îşi pierd valabilitatea.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la casieria teatrului

Prin participarea la evenimentele Teatrului de Vest vă oferiți acordul tacit de a vă folosi imaginea.